Αρθρογραφία

Αλλαγή!

Η εμπειρία της πολιτικής, ως μέτρο της καθημερινότητας, είναι το ζητούμενο μα και η ίδια η ουσία για κάθε πολίτη στη Δημοκρατία

Μη ενστικτώδης ψήφος

Στην Ελλάδα, η πολιτική τα τελευταία χρόνια σαρκώνεται μέσα από προπαγάνδες, από συντελεσμένες ανακολουθίες λόγων και έργων κι από έλλειψη λογοδοσίας, η οποία έχει καταστήσει την ευθύνη μια άγνωστη λέξη στο πολιτικό λεξικό.

Οι «φάρμες» των ιδεολογιών

Πόσο ωφελεί την κοινωνία η άκριτη, άκρατη και άλογη ταυτοποίηση με ιδεολογίες και πρόσωπα, ειδικά όταν επικυρώνει τον ατομοκεντρικό ωφελισμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων, όταν μάλιστα οι τελευταίοι αποφεύγουν συνειδητά τη βάσανο της ουσιαστικής λογοδοσίας;

Στοχεύοντας την αστοχία!

Η παραδοχή των κομμάτων ότι δεν μπορούν να επιτύχουν αυτοδυναμία, πριν ακόμα προκηρυχθούν οι εκλογές, φανερώνει είτε την πολιτική τους αδυναμία είτε την έλλειψη ικανότητας να καταρτίσουν ένα πειστικό, ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των πολιτών. Ή και τα δύο!

Το νόημα της πόλης

Το νόημα της πόλης

Η πόλη είναι αυτή που γέννησε το Λόγο και τον πολιτισμό κι έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύξει το πνεύμα και...